Chuyển giao công nghệ sản xuất

Chuyển giao công nghệ sản xuất

Sau khi lắp đặt xong hệ thống thang máy cho công trình, Công ty sẽ tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân sự cho đơn vị tiếp nhận việc sử dụng vận hành thang máy, có khả năng xử lý những sự cố thông thường một cách an toàn và hiệu quả.

I. Lý thuyết 

 1. Nội dung đào tạo

  - Hướng dẫn mặt bằng bố trí thang máy, các thông số kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của thang
 

  - Hướng dẫn quy trình vận hành và các vấn đề cần lưu ý khi vận hành

  - Hướng dẫn các thao tác vận hành và thao tác cứu hộ 

  - Hướng dẫn các quy tắc an toàn và biện pháp xử lý khi có sự cố

 2. Thời gian đào tạo:
01 ngày

 3. Địa điểm đào tạo: tại công trường

II. Hướng dẫn vận hành tại công trình

 1. Nội dung đào tạo

  - Hướng dẫn vận hành thiết bị
  - Hướng dẫn vận hành điện
  - Hướng dẫn vậnh hành thiết bị tự động hóa

 2. Thời gian đào tạo : 01 ngày
 3. Địa điểm đào tạo: tại công trình

III. Hướng dẫn bảo dưỡng

 1. Nội dung đào tạo: Hướng dẫn bảo dưỡng định kỳ
 2. Thời gian đào tạo: 01 ngày
 3. Địa điểm đào tạo: Tại công trường

Đào tạo HexaCorp trên mạng xã hội
call